Produktionen hos ARGEN

ARGEN är idag en av de ledande leverantörerna av digitala tandtekniska produkter och tjänster. Vid två toppmoderna digitala centra hos vårt moderföretag ARGEN Corporation i San Diego och i lokalerna för ARGEN Dental GmbH i Düsseldorf producerar vi för den amerikanska och europeiska marknaden tandtekniska enheter med följande metoder:

  • Laser Cusing med CoCr
  • Digital fräsning av zirkon, akrylplast, vax, icke-ädelmetaller, ädelmetaller och e.max® CAD
  • Individuella dentala förankringar (en- och tvådelade)
  • Friformsframställning

ARGEN ÄR FAMILJÄRT

ARGEN Corporation och dess tyska dotterbolag ARGEN Dental GmbH är till hundra procent familjeföretag och leds personligt i enlighet med vår filosofi. Naturligtvis är människor alltid olika, individuella och ibland till och med speciella. Detta är ett resultat av vår uppfostran och summan av våra erfarenheter och innebär med säkerhet ingen brist. Endast så kan vi nämligen vara äkta individer.

Att blunda inför den föränderliga dentalmarknaden, att hålla sig undan och hoppas att den digitala stormen blåser över, vore säkert inget framtidsalternativ. Därför började vi redan år 2006 bygga upp och implementera vår digitala kompetens i USA. Idag erbjuder vi i våra digitala centra i San Diego och Düsseldorf hela sortimentet av dentala CAD-CAM-produktioner i den beprövade höga ARGEN-kvaliteten. Med tiden har vi blivit det största digitala centret för dentallaboratorier i Amerika och bygger hela tiden ut vårt spektrum med innovativa idéer.

Processer

Produktionsprocesserna styrs uteslutande med intelligent industriprogramvara och maskinanpassade postprocessorer. Alla processförlopp, från uppladdning via beräkning av fräsbanor och gränssnitt till avsändning är egna utvecklingar och nyttjas för den höga kvalitetssäkring som är typisk för ARGEN.

Du når vår digitala service under:
telefon +49 (0)211 355 965 111

Vid sidan av digitala produkter och tjänster erbjuder våra laboratorier kvalitativt förstklassiga förankringsmaterial i stort urval för intern tillverkning. Redan sedan decennier är vi världens största producent av ädelmetaller för dentalbruk med en utomordentlig kompetens inom detta område.

PARTNER TILL DENTALLABORATORIERNA

Vårt utbud av produkter och tjänster riktar sig uteslutande till dentallaboratorier. För våra kunder producerar vi tandskelett av kobolt-krom med Laser Cusing-metoden, fräser kronor och bryggor av ädelmetaller, icke-ädelmetaller och zirkoniumdioxid i mycket innovativa materialvarianter liksom även tillfälliga löständer av akrylplast samt individuella dentala förankringar och ytterligare önskade konstruktioner på implantat av olika material.

Vi satsar på de tyska tandteknikernas höga hantverkskunnande, som inte kan ersättas helt av någon intraoral skanner eller någon 3D-skrivare. Vi vill även i framtiden utgöra en individuell motvikt till dentalbranschens allt mer sammantvinnade koncerner. Vår tillförlitlighet, vår utpräglade service, vår närhet till våra kunder samt vår flexibilitet och uppriktighet kommer även i fortsättningen att vara den stora styrkan hos Argen Dental GmbH.