Argen Prothetics - Solvay Ultaire AKP

Ultaire ™ AKP, en innovativ högpresterande polymer som är speciellt utformad för tandläkarapplikationer, överbryggar klyftan mellan avtagbara partiella proteser (RPD) av metall och polymerer som bara uppfyller minimikraven. Kliniska data samt materialegenskaperna intygar den extraordinära lämpligheten av materialet Ultaire ™ AKP.

1/

 

 

 

 

 

Ultaire ™ AKP låter dig få ut det mesta av ditt digitala arbetsflöde.

Labbet behöver specialutbildning och
godkännande från Solvay Dental 360.

Informera nu om Ultaire AKP

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

KONTAKTA NU

Andra produkter