FREKVENSLIGA FRÅGOR

Nedan följer en lista med vanliga frågor om ARGEN, din beställning och dina uppgifter.

Bläddra igenom ämnesområdena. Om du inte hittar svar på din fråga, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret. Vi hjälper dig gärna.

Temakatalog och svar

Skanning, digital design och jobbinsändning

 • Behöver jag en specifik skanner?

  Vi bearbetar standardmässigt data från scanner av varumärkena 3shape och Exocad. Skulle Ni ha en annan scanner, vänd Er vänligen till Er ARGEN-kundtjänst, så att överföring av Era data kan påbörjas.

  Vänligen skicka oss vid uppladdningen allt till uppdraget hörande dataposter, förslagsvis som en zip-fil.

 • Behövs det olika dataformat för olika material?

  Nej. Det spelar ingen roll om Ni fräser digitalt eller låter oss tillverka genom LC-förfarande och det spelar heller ingen roll vilket material Ni väljer: Grunden för digital produktion är alltid Era scanner-dataposter, som Ni laddar upp inom kundområdet på vår hemsida.

  Vänligen skicka oss vid uppladdningen allt till uppdraget hörande dataposter, förslagsvis som en zip-fil.

 • Vad måste beaktas vid digital konstruktion?

  Konstruera som vanligt. Kontrollera därefter att konstruktionen för varje materialval även lever upp till minsta hållfasthet.

  Beakta vid bryggkonstruktioner särskild tillräcklig dimensionering av förbindelserna även med hänsyn tagen till eventuella efterarbeten manuellt i laboratoriet.

 • Jag är fortfarande osäker vid digital konstruktion. Vem kan jag fråga?

  Vårt serviceteam står gärna till Ert förfogande måndag till fredag mellan kl 8 och 18 på nedanstående telefonnummer:

  +46-8-66 00 331

  Vi erbjuder Er också möjligheten att tillsammans med teamet titta på konstruktionen.

 • Vad ska jag göra när mina insända data ändå innehåller konstruktionsfel?

  Vi kontrollerar alla inkommande dataposter och sätter oss vid oenighet genast i förbindelse med Er. Inga felaktiga data får gå till produktion.

 • Vad måste jag särskilt beakta när jag lägger upp ett uppdrag?

  Grundläggande information (tandläkare, patient, behov, tandimplantaturval, material, färg osv.) ska exakt och fullständigt föras in i Ert scanningssystem.

  Efter uppladdningen av dataposterna överför vårt system automatiskt dessa till uppdragsmenyn.

Material och tillverkning

 • Vilka material finns att välja från?
  • För digital fräsning: zirkon, PMMA, vax, titan och CoCr 275

  • För Laser Cusing (LC): CoCr (Argeloy 280)

  • För Grind: e.max® CAD

  Ytterligare detaljer finner Ni under Produkter.

 • Är materialtjockleken vid LC-förfarande jämförbar med gjuten icke-ädelmetall?

  Ja, då den skiktade smältningen av CoCrom-pulver görs med laser uppstår komponenter med hög materialtjocklek, som är jämförbar med gjutna konstruktioner. Vid LC-förfarande är dessutom geometrin möjlig att projicera vid vilken gjutning och även frästeknik stöter på begränsningar. LC-förfarande lämpar sig för alla konstruktioner av CoCrom, även vid filigran eller massiv konstruktion och ska uppvisa samma värden som gjutna objekt.

   

 • Vid vilken färdigställandegrad kommer arbetena till laboratoriet?

  Ni erhåller alla LC-produkter förslipade och sandblästrade. Naturligtvis beaktar vi pinsamt noga att respektive ränder och kanter inte berörs vid vår efterbearbetning.

  Zirkon-varianterna levereras sintrade. PMMA-produkter förslipas.

  Enkomponents implantat (titan) behandlas maskinellt innan de når Er, tvåkomponents implantat slipas, i förekommande fall sintras och levereras lösa med tillhörande grund och allt med en definitivskruv.

 • Hur lång tid tar produktionsproceduren?

  Uppdrag, som laddas upp från måndag till fredag fram till kl 12.00, erhåller Ni nästnästa arbetsdag före kl 18.00. Skulle avvikelser förekomma, kommer Ni ofördröjligen att informeras.

  Vi ber om förståelse för att förseningar som kan hänföras till leveranser med vårt transportbolag, väderleken, trafikläget eller andra faktorer, har vi inget inflytande över.

 • I vilka fall lönar det sig med extern fräsning av ädelmetall istället för gjutning i det egna laboratoriet?

  Digital fräsning av ädelmetaller hos ARGEN är ett alternativ för alla laboratorier, som normalt varken bearbetar ädelmetaller som tandersättningsmaterial eller önskar avstå från dental gjutning. Tack vare extern tillverkning måste varken dyrbara ädelmetaller förbetalas i eller ett materiallager vara tillgängligt; dessutom kan även verktygsförbrukningen liksom apparatförslitning, ström- och materialkostnaderna reduceras. Inte heller förekommer det nu i laboratoriet gjutnings- och förfarandeproblem som skulle kunna leda till ytterligare kostnader eller att ytterligare arbeten är erforderliga. Digitala fibrer visar sig alltid vara säkra väggförstärkningar och ytor liksom att de ger ringa behov av efterarbete. Vi garanterar absolut säkerhet vad det gäller materialet: Vi använder vid fräsningen endast nymetall och olika legeringar blandas inte. Självklart finns det ytterligare individuellt anpassade materialblandningar.

Leverans, priser och avräkning

 • Hur levereras varorna och vad kostar de?

  Vi skickar för dig via UPS; Leveransen sker på arbetsdagar (måndag till fredag) på morgonen till 6 pm senast.

  Ni erhåller ett e-postmeddelande från oss automatiskt för respektive sändningsspårningsnummer, så snart vi skickat iväg Er beställning. Därmed kan man själv alltid fastställa var sändningen befinner sig.

  Vi beräknar vare sig transport- eller förpackningskostnader.

  Vi ber om förståelse för att vi för förseningar som kan hänföras till leveranser med vårt transportbolag, väderleken, trafikläget eller andra faktorer, har vi inte något inflytande över.

 • Var ser jag priserna för de digitala produkterna, finns det rabatter om större mängder beställs?

  ARGEN Dental tillhör de få kvarvarande familjeägda tandimplantatleverantörerna med omfattande tjänsteutbud och personlig service till sina kunder.

  Våra prestationer och priser diskuterar vi direkt med Er på plats. Vänd Er till Er ARGEN-kundtjänst.

  För att boka tid kan också gärna vända Er direkt till vår central: +46-8-66 00 331

 • Hur löper avräkningen?

  Med varje leverans erhåller Ni tillhörande leveranssedlar med alla data Ni behöver för att beräkna kostnaden och som behövs som underlag.

  Varje månad erhåller Ni en faktura på vilken alla uppdrag motsvarande leveranssedlarna ses uppradade och sammanställda.

Uppgiftsskydd

 • Vem har åtkomst till mina uppgifter?

  Ingen utom ARGEN Dental i Tyskland har åtkomst till de uppgifter som du lämnar. Inte heller vårt amerikanska moderbolag ARGEN Corporation i San Diego. Dina uppgifter skickas endast till vårt digitala centrum i Düsseldorf, där hela produktionen utan undantag äger rum. Inte en enda beställning lämnas vidare till USA.

 • Var sparas mina uppgifter?

  Dina uppgifter hamnar inte i något moln, utan sparas på en server som är placerad i Tyskland. För alla uppgifter som används gäller den höga uppgiftsskyddsnivå som föreskrivs i tysk lag.

 • Vad händer med mina uppgifter när beställningen har slutförts?

  Varje laboratoriebeställning sparas bara så länge tills den är klar. Sedan tas den oåterkalleligen bort. Det innebär också att du vid följdbeställningar inte kan återanvända uppgifter som du har överfört till oss i samband med tidigare beställningar.

 • Vilka tekniska säkerhetsåtgärder har vidtagits?

  Vi har installerat en av de mest effektiva brandväggar som för närvarande går att få som skydd mot möjliga hackerangrepp. Självklart är webbplatsen argen-digital.de krypterad med SSL (Secure Sockets Layer) i inloggningsområdet. Det förutsätter naturligtvis att laboratorier använder SSL-kryptering vid dataöverföring. Vi ber alla våra kunder att alltid följa denna säkerhetsstandard, både i sitt eget och i patientens intresse.